Novinky

Informace k otevření mateřské školy dne 12.4. 2021

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy neobvyklá a pro nás všechny nová. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Prosím, pochopte požadavky školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného […]

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

O přijetí nebo nepřijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém byly doručeny přihlašovací dokumenty. K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány v pořadí dle následujících kritérií přijímacího řízení : Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové obce a obec Chotěšice, nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání              (k 31.8.2021 dosáhne věku 5 let) Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury […]

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od 2.5. – 16.5. 2021

Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k situaci související s pandemií Covid-19 proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   Zápis proběhne v termínu od 2.5. -16.5. 2021.   Vzhledem k situaci spojené s pandemií není vhodné ani bezpečné přímé osobní předání přihlašovacích dokumentů. Byly proto stanoveny následující možnosti realizace: 1. Osobním podáním přímo na adrese školy, vhozením do uzamykatelné poštovní schránky umístěné vedle […]

Obědy v době uzavření MŠ Dymokury a distančního vzdělávání

  Vážení rodiče, všechny děti mají v době distančního vzdělávání, tedy v době uzavření MŠ Dymokury odhlášené obědy. Od 8.3. 2021 mají děti nárok na oběd, který si budete moci objednat u paní Jelínkové. Prosím, kdo bude mít zájem, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Jelínkovou na tel. čísle 325 635 725, 728 024 258. V případě zájmu bude oběd vydán v době od 12.15 […]