Akce

ZPRÁVA PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE

ŠKOLÁČEK ZA VÁMI LETOS PŘIDE DO ŠKOLKY Ve středu  11.11. v 9:30 proběhne první setkání v naší mateřské škole. Vzhledem k celé situaci nelze setkání uskutečnit v MZŠ Dymokury. Paní vychovatelky ze základní školy Vás přijdou naučit písničku a také budete pracovat s keramickou hlínou. Moc se na Vás všichni těší          

Logopedická supervize v MŠ 9.9. 2020

Vážení rodiče, dne 9.9. 2020  k nám opět zavítala Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová – klinická logopedka. Navštívila nás již minulý školní rok. Pomáhá nám, pedagogům, s prohlubováním znalostí a lepšího porozumění jazykovým a vývojovým schopnostem a odlišnostem dětí.

Rozloučení s předškoláky

Srdečně zveme naše nastávající školáky s rodiči dne 18.6.2020 v 15 hodin do zahradní učebny MZŠ Dymokury! Bude se zde konat rozloučení s naší MŠ a proběhne za dodržení doporučených hygienických opatření. Těšíme se na vás!🤗

Divadélko Poděbrady

Dne 13.2.2020 jedeme s dětmi do Poděbrad do Divadla Na kovárně. Sraz je v 7:00 v MŠ. Společně shlédneme pohádku ,,Nápady myšky Terezky“ v podání Společnosti Matěje Kopeckého. Vybíráme opět 100,- Kč. Děkujeme za spolupráci.  

Šablony II – Podpora MŠ Dymokury – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011785

ŠABLONY II Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Podpora MŠ Dymokury Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011785 Příjemce: Mateřská škola Dymokury Anotace projektu: Projekt zaměřen na jedno z/kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Datum zahájení realizace: 1. 9. 2019 Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců Cílové skupiny: děti v předškolním […]