Výsledky přijímacího řízení do MŠ Dymokury pro školní rok 2021/22

Mateřská škola Dymokury, příspěvková organizace

Revoluční 177, 289 01, IČ 70993670

Telefon +420 325 635 168

 

Seznam registračních čísel dětí

přijatých

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dymokury od začátku školního roku 2021/20

nepřijatých

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dymokury od začátku školního roku 2021/20

P01/21 P03/21
P02/21 P04/21
P07/21 P05/21
P09/21 P06/21
P10/21 P08/21
P11/21  
P12/21  
P13/21  
P14/21  
P15/21  
P16/21  
P17/21  

 

 

 

 

 

Dne 28.5. 2021                                Romana Sedláčková – ředitelka MŠ Dymokury