Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od 2.5. – 16.5. 2021

Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k situaci související s pandemií Covid-19 proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápis proběhne v termínu od 2.5. -16.5. 2021.  

Vzhledem k situaci spojené s pandemií není vhodné ani bezpečné přímé osobní předání přihlašovacích dokumentů. Byly proto stanoveny následující možnosti realizace:

1. Osobním podáním přímo na adrese školy, vhozením do uzamykatelné poštovní schránky umístěné vedle branky na zahradu MŠ.

2. Odesláním do datové schránky školy  aqspeyj 

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nestačí) na adresu skolkadymokury@seznam.cz

4. Poštou na adresu MŠ Dymokury, Revoluční 177, 289 01 Dymokury 

 

Doručení dokumentů vám bude potvrzeno e-mailem nebo SMS spolu s přidělením registračního čísla (v souladu s GDPR). Nezapomeňte proto prosím uvést kontakt na vás!

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uplynutí zákonné 30 denní lhůty od ukončení sběru žádostí na webu školy a na úřední vývěsce v budově OÚ Dymokury.

Náležitosti přihlášky dle správního řádu:

  • formulář přihlášky (k vytisknutí na webových stránkách mateřské školy – v sekci ke stažení,  nebo na OÚ Dymokury)
  • rodný list dítěte (stačí prostá kopie)
  • potvrzení praktického dětského lékaře o splnění všech pravidelných stanovených očkování

Všechny platné  dokumenty musí být opatřeny řádným podpisem zákonného zástupce!

 

Děkujeme za pochopení, spolupráci a budeme se těšit.

S pozdravem Romana Sedláčková – ředitelka MŠ Dymokury