Novinky

Informace k otevření mateřské školy dne 12.4. 2021

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy neobvyklá a pro nás všechny nová. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Prosím, pochopte požadavky školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného […]

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

O přijetí nebo nepřijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém byly doručeny přihlašovací dokumenty. K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány v pořadí dle následujících kritérií přijímacího řízení : Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové obce a obec Chotěšice, nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání              (k 31.8.2021 dosáhne věku 5 let) Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury […]